Privacyverklaring

SemMika bv, gevestigd aan Bakenessergracht 47 2011JT te Haarlem, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
SemMika bv verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt. Deze persoonsgegevens worden gebruikt om contact op te nemen en te corresponderen. Daarnaast zijn deze persoonsgegevens nodig om mijn debiteuren en crediteuren administratie te voeren.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die ik (eventueel) verwerk:

 • Voor- en achternaam
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer(s)
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • BTW-nummer

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
SemMika bv verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het sturen van een factuur en het afhandelen van jouw betaling.
 • Verzenden van een eventuele nieuwsbrief en/of nieuwjaarswens.
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • Om goederen en diensten bij je af te leveren.
 • SemMika bv verwerkt ook persoonsgegevens als ik hier wettelijk toe verplicht ben, zoals gegevens die ik nodig heb voor mijn financiële administratie en/of belastingaangifte.

SemMika bv gebruikt hiervoor de volgende online computer-programma’s of -systemen:

 • Twinfield – online boekhoudprogramma met digitale facturering. Hierbij worden de gegevens gegarandeerd veilig opgeslagen met het Zeker OnLine keurmerk.
 • Triodos Bank – internet bankieren. Zie ook hun privacy statement.
 • TransIP – mail- en webhosting inclusief STACK gegevens opslag. Alle bestanden staan hierdoor veilig en versleuteld op TransIP servers in Nederland, waar de Nederlandse wetten van toepassing zijn. Zie ook hun privacy policy.
 • Mail.app -mailprogramma (OSX en iOS). Zie ook het privacy beleid van Apple.
 • Contacten.app – vCard management (OSX en iOS). Zie ook het privacy beleid van Apple.
 • Agenda.app – agenda programma (OSX en iOS). Zie hiervoor ook het privacy beleid van Apple.
 • DirectMail.app – computerprogramma en dienst ten behoeve van het opstellen en versturen van nieuwsbrieven. Zie ook hun privacy policy.

Geautomatiseerde besluitvorming
SemMika bv neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SemMika bv) tussen zit.

Delen van persoonsgegevens met derden
SemMika bv verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in mijn opdracht, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. SemMika bv blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
SemMika bv gebruikt alleen technische en functionele cookies. En eventueel analytische cookies die geen inbreuk maken op je privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op jouw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en jouw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SemMika bv en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek kan indienen om jouw persoonsgegevens die ik beschik in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraag ik jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .